Z ostatniej chwili

Błędy w umowach dotyczących praw autorskich. Kwalifikowany e-podpis w chmurze. Internetowe piractwo, straty 3 miliardy złotych rocznie! Czym jest GDPR/RODO

Ocena czytelników
[Głosów: 0 Ocena: 0]

Legalne czwartki: Najczęstsze błędy w umowach dotyczących prawa autorskiego – Edycja: Zamawiający

Muszę przyznać, że sytuacja na rynku znacznie się poprawiła pod kątem umów przedstawianych i podpisywanych przez kupujących czy zamawiających. Mianowicie coraz rzadziej pojawiają się umowy, po których ewidentnie widać, że osoba pisząca taką umowę korzysta ze wzoru lub ma niewielkie doświadczenie w zakresie prawa autorskiego. Wciąż jednak spotykam się z powtarzającymi się błędami w umowach dotyczących praw autorskich, które pokrótce przedstawię w niniejszym artykule.

Umowy licencyjne

Mam wrażenie, że umowy licencyjne dotyczące korzystania z utworu (czyli przedmiotu praw autorskich) są nieco bardziej problematyczne niż umowy przenoszące majątkowe prawa autorskie. A to na skutek przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ich skutków, które nazywam „postanowieniami ustawowymi”. Są to przepisy, które regulują relację między stronami umowy w zakresie, w jakim strony nie uregulowały danej materii w umowie. Wówczas, właśnie w zakresie nieunormowanym umową, wchodzą w życie przepisy ustawowe (czyli zamiast postanowień umowy mamy „postanowienia” z ustawy). Tak więc musimy mieć świadomość tego, co leży w naszym interesie, aby zostało dokładnie uregulowane w umowie, a co możemy pozostawić w sferze dorozumianej.

Z takimi przypadkiem mamy chociażby do czynienia, kiedy strony nie uregulują w umowie zakresu terytorialnego licencji ani czasu jej trwania. Wówczas ustawa ureguluje to za nas, stanowiąc, iż umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Nie jest to jednak bezwzględna reguła, ponieważ z braku jednoznacznych postanowień umowy, wchodzi również w grę interpretacja umowy, która może przykładowo doprowadzić do konkluzji, iż strony zawarły licencję ograniczoną do jednego aktu korzystania. Bowiem interpretacja umowy może wskazać na odmienna wolę stron co do okresu obowiązywania umowy niż ograniczenie licencji do 5 lat. Lepiej więc nie pozostawiać tych kwestii domniemaniom lub „postanowieniom ustawowym”.

Kolejny przypadek – jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Jeżeli więc chcemy mieć nieograniczoną w czasie licencję, warto zabezpieczyć się na wypadek jej wypowiedzenia przez twórcę…

Czytaj więcej na: http://nowymarketing.pl

Na rynek wchodzi kwalifikowany e-podpis w chmurze

Asseco Data Systems jest twórcą mobilnego e-podpisu SimplySign. Jest to pierwszy w Polsce kwalifikowany, zgodny z prawodawstwem unijnym (z eIDAS) podpis elektroniczny, z którego można korzystać za pomocą smartfona czy tabletu.

Dotychczas korzystanie z podpisu elektronicznego wymagało użycia komputera, a także dodatkowego fizycznego urządzenia w postaci tokena lub czytnika i karty. W praktyce stosowanie e-podpisu poprzez urządzenia mobilne takie jak smartfon, czy tablet było niemożliwe.

Mobilny e-podpis daje możliwość podpisywania wszelkich e-dokumentów kilkoma dotknięciami ekranu, bez potrzeby podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń w postaci kart i czytników. Dokumenty można podpisywać w dowolnym miejscu, korzystając z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem, niezależnie od jego systemu operacyjnego…

Czytaj więcej na: http://www.computerworld.pl

3 miliardy złotych rocznie – tyle polska gospodarka traci przez internetowe piractwo

Piractwo w internecie przybiera w ostatnich latach na sile. Z nielegalnych źródeł treści korzysta co drugi polski internauta w wieku 15-75 lat. Z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Deloitte na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska wynika, że łączne straty polskiej gospodarki z tytułu piractwa internetowego w 2016 roku wyniosły ponad 3 mld zł, a straty Skarbu Państwa to około 836 mln zł. Ubiegłoroczne szacunkowe przychody serwisów pirackich udostępniających w sieci filmy, seriale, muzykę, prasę czy książki to nawet 745 mln zł.

Mimo że oferta legalnych dostawców treści jest coraz bogatsza i bardziej dostępna, internauci wybierają pirackie źródła ze względu na niższą cenę oraz łatwość i szybkość dotarcia. Problemem jest również to, że nie udało się zintensyfikować działań legislacyjnych w zakresie ochrony legalnego rynku i lepszej ochrony prawnej treści i to pomimo obowiązku dostosowania prawa krajowego do norm unijnych.

62970_dd1.png

Raport w pełnej wersji dostępny jest na stronach: kreatywnapolska.pl | deloitte.com/pl/piractwo-w-internecie © 2017. Deloitte Polska

Coraz szerszy dostęp do nowoczesnych technologii i rosnąca liczba internautów sprawiły, że nielegalny obrót treściami stał się bardzo intratnym zajęciem. Osoby i firmy, które się nim zajmują unikają odpowiedzialności prawnej dzięki konstruowaniu skomplikowanych łańcuchów usług powiązanych.

– Piractwo stało się dobrze zorganizowanym ekosystemem, który wskutek braku odpowiednich ochronnych mechanizmów prawnych negatywnie oddziałuje nie tylko na legalny rynek, ale także na krajową gospodarkę i kieszenie konsumentów. Obszar ten, będący nierzadko poza zasięgiem kontroli, coraz częściej jest także źródłem problemów związanych np. z bezpieczeństwem danych czy złośliwym oprogramowaniem – mówi Teresa Wierzbowska, Prezes Stowarzyszenia Sygnał, które jest członkiem Stowarzyszenia Kreatywna Polska…

Czytaj więcej na: http://interaktywnie.com

Czym jest GDPR/RODO i jak się do niego przygotować?

Regulacje będą dotyczyły każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe na terenie UE począwszy od działalności jednoosobowych po duże międzynarodowe korporacje.

Czym są „dane osobowe” w rozumieniu nowej ustawy o ochronie danych osobowych? Danymi osobowymi są wszystkie dane dzięki którym jesteśmy wstanie w bezpośrednio sposób powiązać dane z jej „właścicielem”. Na przykład, danymi osobowymi nie są nagrania z monitoringu sklepu spożywczego, lecz są już nagranie w połączeniu z transakcją kartą zbliżeniową pozwalającą na identyfikację osoby z zapisu nagrania video. W rozumieniu nowej ustawy o ochronie danych osobowych dane, które mogę być osobowymi, np.: transakcje w sklepie internetowym, pliki cookie, adres IP, imię/nazwisko/pesel, zdjęcie w połączeniu z wartościami pozwalającymi zidentyfikować osobą (zdjęcie osoby w samochodzie – np. numer rejestracyjny pojazdy) itd.

Konsekwencje nie podporządkowania się regulacji.

Aktualna ustawa o ochronie danych osobowych pozwala nałożyć na organizację za pośrednictwem GIODO jednorazową maksymalną kary w wysokości 50 tyś zł. Nowa ustawa będzie zawierała nieporównywalnie wyższe kary za niespełnienie jej wymagań. Najwyższą karą za nieprzestrzeganie wymagań ustawy GDPR/RODO jest 20 mln EUR lub 4% globalnych obrotów firmy.

Szczegóły GDPR/RODO

Szczegółowe normy przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do regulacji UE oraz różnice w stosunku do aktualnej regulacji GIODO.

Kiedy dane osobowe mogę być przetwarzane? – zgodności z prawem:

  • gdy jest zgoda osoby, której dane mają być przetwarzane,
  • gdy jest to niezbędne do wykonania umowy – dane są wymagane do np. realizacji zlecenia umowy kupna-sprzedaży,
  • gdy jest to niezbędne ze względu na inne prawo – instytucje publiczne,
  • gdy jest to niezbędne dla interesu publicznego – policja, wojsko, służby itd.

Rzetelności i prawidłowości przetwarzania danych osobowych

Podstawową kwestią związaną z ochroną danych osobowych jest to, że dane, które są gromadzone lub przetwarzane muszą być poprawne, aktualne a ich przetwarzanie powinno przebiegać bez zakłóceń. Innymi słowy regulacja nakłada na organizację wymóg posiadania wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych pozwalających na modyfikacje/korektę danych, zmniejszenie ryzyka błędów oraz usunięcie nieprawidłowych danych. Rozwiązaniem technicznym pozwalające spełnić „zasadę rzetelności i poufności” mogą być systemy umożliwiające szyfrowanie przechowywanych danych, jednym z przedstawicieli tych rozwiązań są takie systemy jak np…

Czytaj więcej na: http://www.computerworld.pl

O Legiobiznes.pl

Budowa i tworzenie profesjonalnych, responsywnych (RWD) stron www. Pozycjonowanie SEO, sklepy internetowe eSklep...

Sprawdź także

Własna działalność – jak rozliczyć PIT za za 2019 rok Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną Skarbówka może działać wstecz Kwota wolna od podatku

Własna działalność – jak rozliczyć PIT za za 2019 rok? Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną? Skarbówka może działać wstecz? Kwota wolna od podatku

Ocena czytelników [Głosów: 0 Ocena: 0]Własna działalność – jak rozliczyć PIT za 2019 rok? Terminy, …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

DARMOWE OGŁOSZENIA