Z ostatniej chwili
ICO NIE! Inwestuj tylko w STO i IEO. Co to jest STO i IEO
ICO NIE! Inwestuj tylko w STO i IEO. Co to jest STO i IEO

ICO NIE! Inwestuj tylko w STO i IEO. Co to jest STO i IEO?

Ocena czytelników
[Głosów: 4 Ocena: 5]

Poniżej postaram się nakreślić czym różni się ICO od STO oraz jakie korzyści przyniesie nam IEO. Inwestycje w startupy, tokenizacja…

Jeżeli wielokrotnie zostałeś/aś oszukany/na w świecie kryptowalut ten artykuł jest dla Ciebie.

Wszystko się zmienia nowe regulacje kryptowalut  coraz bardziej stawiają restrykcyjne wymogi odnośnie dystrybuowania tokenów, które służą dla nas malutkich do inwestycji w startupy i firmy.

W związku z tym, że w projektach STO i IEO firmy też stosują system nagród tzw. AirDrop

Poczytaj: Czym jest Airdrop Crypto?

,to ten artykuł został umieszczony również w tej kategorii.

ICO (Initial Coin Offering) jak to wcześniej opisali fachowcy z branży (było 😉 ): „jest nowoczesną metodą crowdfundingu (finansowania społecznościowego), polegającą na zbieraniu kapitału przez startupy za pomocą kryptowalut”.

Nieodzownym elementem ICO (i nie tylko w STO i IEO też jest wymagalny) jest „whitepaper” będący planem biznesowym, jest to adekwatne do prospektu emisyjnego w przypadku akcji. Whitepaper z reguły zawiera tzw. roadmap, w którym znajdziemy obszerny schemat przyszłych działań, realizowanych etapami o określonym czasie i mających przyczynić się do osiągnięcia celu biznesowego.

Jak działa ICO

Masz pomysł  na biznes ale nie posiadasz środków żeby go zrealizować. Uruchamiasz więc ICO emitujesz tokeny, za sprzedaż których masz zamiar sfinansować swój pomysł. Dzięki ICO startupy mogą zebrać środki liczone w milionach dolarów.

Historia ICO

Pierwsza sprzedaż tokenów miała miejsce w lipcu 2013 r. i dotyczyła kryptowaluty Mastercoin. Ważnym ICO było Ethereum, którego sprzedaż odbyła się w 2014 r. a twórcy projektu zebrali przez pierwsze 12 godzin, aż 2,3 mln dolarów.

Po sprzedaży tokenów i zarobieniu pieniędzy firma ma już wszystko żeby zacząć realizować swój pomysł. Nie we wszystkich przypadkach tak się jednak dzieje, czasem okazuje się że ICO było oszustwem i po zebraniu środków firma zamiast zacząć działać stoi w miejscu. Wikipedia podaje, że ok. 10% ICO to scamy czyli oszustwo. Jednak i zdążają się perełki np.: Miracle Tele (tokeny jeszcze dostępne).

Twórcy ICO żeby sprzedać swój produkt tworzą bardzo efektywne strony. Dobry marketing jest podstawą tworzenia ICO. Lecz coraz więcej inwestorów szuka jednak potwierdzenia wiarygodności ICO w opisach technicznych, wiarygodności zespołu, transparentności i szczegółowości projektu.

Z każdym rokiem coraz więcej startupów decyduje się na finansowanie za pomocą ICO.  Większość tokenów bazuje na platformie Ethereum.

Środki płatnicze akceptowane najczęściej przy sprzedaży ICO to Bitcoin, Ethereum lub inne kryptowaluty o silnej pozycji.

Czy warto kupować ICO

Tokeny które kupimy oprócz tego, że łożą na jego rozwój to mogą dać nam w przyszłości wymierne korzyści. Docelowo większość ICO powinno trafić na giełdę, na której będziemy mieć możliwość handlowania i zarabiania na naszych tokenach.

Regulacje prawne

W wielu krajach, w tym także w Polsce nie istnieją jak na razie przepisy regulujące działalność ICO. Niektóre państwa jak na przykład Stany Zjednoczone uznały, że ICO mają strukturę zbliżoną do papierów wartościowych i takim regulacjom powinny podlegać.

Obecnie ICO stało się bardzo popularne, cały rynek kryptowalut rozwija się bardzo prężnie i ewoluuje a wraz z nim branża ICO. W przypadku ICO jest jednak większa szansa, że zostaniemy oszukani. Ponadto problem scamów jest potęgowany przez brak regulacji prawnych na rynku kryptowalut.

Oszustwa na niebotyczne sumy

Jedno z największych oszustw to wietnamska firma Modern Tech. Projekt PinCoin jej autorstwa zgromadził kwotę 660 000 000 USD od ponad 32 000 inwestorów. Należ również wspomnieć o takich projektach jak PlexCoin i Bitconnect, które również zniknęły z rynku po zebraniu znacznych kwot.

Wiele serwisów oferuje listy dla ICO, które w znacznym stopniu przyczyniły się do powiększenia skali negatywnych sytuacji na rynku. Umieszczenie informacji o projekcie, na ich łamach uzależnione były głównie od kwoty jaką twórcy byli w stanie zapłacić.

Regulacje prawne szansą dla kryptowalut?

Pomimo ogromnej skali oszustw, kryptowaluty wciąż mają się dobrze i umacniają swoją pozycję w naszym życiu. Nietrafione  inwestycje można wliczyć w koszty, który trzeba było ponieść w celu rozwoju nowej, przełomowej technologii. Choć regulacje przez wiele osób uważane są za sprzeczne z pierwotną ideą kryptowalut, to warto zastanowić się nad ich zasadnością.

Faktem jest, że większość ludzi weszło w świat kryptowalut dla zysków, a nie dla idei wolnościowych i dla pasji.

Rząd Malty, jako pierwszy wprowadził pełne, klarowne regulacje dla firm zainteresowanych pozyskiwaniem finansowania w kryptowalutach. Nowa kontrolowana forma zbiórki to STO (Security Token Offering). Zmusza to inwestorów do przeprowadzenia procedur KYC i AML, to wiąże się również ze znacznie większym bezpieczeństwem powierzanych środków.

Zespół każdego projektu, w tym przypadku jest szczegółowo weryfikowany przez organy nadzoru, więc wszelkie próby oszustwa są w tym przypadku znacznie utrudnione. Coraz więcej projektów decyduje się na STO.

Co to jest STO (Security Token Offering) i 10 powodów, dla których będzie to miało ogromny wpływ na inwestycje

Świat finansowania startupów przeszedł znaczący przełom w 2017 r. Ponad 14 miliardów dolarów wpłynęło na projekty blockchain, ponieważ inwestorzy chcieli wykorzystać krypto euforię i niskie bariery wejścia możliwe dzięki modelowi finansowania ICO.

To było mniej niż rok, ponieważ rynek ICO przeszedł do lamusa, ale wpływ nowego modelu crowdfunding będzie trwać przez wiele lat. Ale aby do tego  modelu zbiórki przystąpić , firmy te muszą przestrzegać standardowych praktyk bezpieczeństwa określonych przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która uznała wszystkie aktywa kryptograficzne (z wyjątkiem Bitcoina i Ethereum), za papiery wartościowe. Przynajmniej tak jest w przypadku projektów poszukujących finasowania na rynku amerykańskim.

Stanowisko SEC w sprawie ICO nie rozróżnia żetonów użytkowych i tokenów bezpieczeństwa. Dla wszystkich intencji i celów nowe oferty tokenów muszą być zgodne z federalnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Naturalnie spowodowało to powstanie nowego paradygmatu: oferty bezpieczeństwa (STO) .

co to jest STO
co to jest STO

Oferta – token bezpieczeństwa (STO)

Podczas gdy opinia SEC czasami była niejednoznaczna co do tego, jak zamierza regulować ICO i  papiery wartościowe, które wchodzą w jej zakres, to one podlegają dobrze sprcyzowanym przepisom. Ta sama zasada rozciąga się na żetony, które SEC uważa za papiery wartościowe. Są to tak zwane „tokeny bezpieczeństwa”, o których wszyscy mówili. „Token Bezpieczeństwa” w rzeczywistości nie jest uniwersalną definicją, ale standardową klasyfikacją stosowaną przez amerykańskich regulatorów w przypadku projektów kryptowalut, które mają cechy bezpieczeństwa.

Token zabezpieczający to każda kryptowaluta, która wypłaca dywidendy, zyski, udziały lub odsetki lub inwestuje w inne aktywa, które również generują zyski. Chociaż niektóre ICO próbowały obejść tę definicję, SEC stosuje tzw. Test Howey, aby ustalić, czy składnik aktywów spełnia definicję zabezpieczenia. Zgodnie z testem „Howey Token” kryptowaluty jest zabezpieczeniem, jeśli inwestuje w pieniądze, inwestuje we wspólne przedsiębiorstwo lub oczekuje zysku z wysiłku innych.

Co to jest bezpieczeństwo?

Tradycyjne zabezpieczenie finansowe jest zamiennym instrumentem, który posiada wartość i może reprezentować dług lub kapitał własny.

Papiery wartościowe jako kapitał mogą stanowić własność spółki (akcji), w której właściciele mogą czerpać zyski kapitałowe z aktywów lub nawet otrzymywać dywidendy w określonych przypadkach. Posiadacze papierów wartościowych mogą być w spółkach publicznych lub prywatnych, a właściciele zazwyczaj mają prawo do jakiejś formy własności w firmie.

Papiery wartościowe stanowiące dług stanowią deputację pożyczonych pieniędzy, które muszą zostać spłacone i podlegają różnym warunkom kredytowym. Istnieje wiele rodzajów dłużnych papierów wartościowych, w tym:

  • Obligacje rządowe
  • Zabezpieczone zobowiązania dłużne (CDO)
  • Zabezpieczone zobowiązania hipoteczne (CMO)
  • Obligacje przedsiębiorstw
  • Certyfikat depozytów

Posiadacze papierów dłużnych są zazwyczaj upoważnieni do otrzymywania płatności odsetek od kwoty głównej pożyczki i mogą być zabezpieczeni kilkoma środkami – w tym zabezpieczonymi i niezabezpieczonymi.

Papiery wartościowe odgrywają znaczącą rolę w finansach i są bardziej odpowiednie dla STO w zakresie ich zdolności do pozyskiwania funduszy. Firmy mogą pozyskiwać ogromne sumy za pośrednictwem wstępnych ofert publicznych (IPO) kapitału, gdy są publiczne, a rządy mogą nawet emitować obligacje skarbowe w celu pozyskania funduszy.

Publiczne papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na głównych giełdach papierów wartościowych i mogą być przenoszone między inwestorami na rynkach wtórnych jako aktywa.

Tokeny bezpieczeństwa i oferty tokenów bezpieczeństwa (STO)

Powszechne błędne postrzeganie tokenów bezpieczeństwa polega na tym, że różnią się one od papierów wartościowych. Chociaż istnieją na „blokach”, to rzekomo są to papiery wartościowe, podlegające tym samym przepisom i procedurom orzecznictwa, co tradycyjne papiery wartościowe.

Jednak tokeny bezpieczeństwa oferują pewne  wyjątkowe korzyści – w szczególności w zakresie poprawy płynności rynku wtórnego, obniżenia kosztów, automatyzacji, ograniczeń w handlu, zapewnienia ułamkowej własności i umożliwienia interoperacyjności aktywów.

STO otworzyły przed przedsiębiorstwami możliwość pozyskiwania funduszy poprzez wydawanie cyfrowych tokenów bezpieczeństwa inwestorom w sposób zgodny z przepisami. Korzyści istnieją zarówno dla inwestora, jak i dla emitenta, a jednocześnie zapewniają znacznie lepsze zabezpieczenia przed oszustwami w porównaniu do ICO.

Emitenci mogą pochodzić z różnych dziedzin, w tym nieruchomości, firm typu venture capital oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Jednym z najprostszych i najbardziej korzystnych zastosowań STO jest MŚP poszukujących finansowania, które nie może skorzystać z komercyjnych usług bankowych. Równolegle z rozwojem innych usług DeFi, MŚP mogą uzyskać dostęp do otwartych usług finansowych – wystawiając tokeny bezpieczeństwa dla inwestorów.

Ma to istotne konsekwencje dla obniżenia barier w dostępie dla inwestorów detalicznych, a jednocześnie zapewnia potężne usługi finansowe dla MŚP na obszarach lokalnych i regionalnych, w których historycznie ograniczono ich możliwości finansowe.

Ponadto MŚP wydające tokeny bezpieczeństwa stanowią doskonały przykład możliwości uczestniczenia wielu inwestorów (nawet detalicznych) wymaganych w ekosystemie tokena bezpieczeństwa.

Uczestnicy ekosystemu tokenów bezpieczeństwa

Jeśli MŚP (tj. Firma A) chce wystawić STO reprezentujące kapitał własny w swojej firmie, mogą to zrobić przy pomocy wielu uczestników rynku.

Firma A może formalnie wydać swój token bezpieczeństwa inwestorom za pośrednictwem platformy emisji. Dobrze znane platformy emisyjne to Polymath i Harbor , które są zintegrowane z dostawcami usług, takimi jak powiernicy, brokerzy i podmioty prawne w celu ułatwienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami procesu.

 

Deweloperzy dla platform wydawniczych pracują również nad znormalizowanymi interfejsami tokenów, które zawierają trudne do określenia parametry regulacyjne w kontrakty symboliczne, takie jak jawne ograniczenia handlowe.

Znormalizowane interfejsy tokenów dla tokenów bezpieczeństwa umożliwiają również interoperacyjność aktywów, co ma pozytywne skutki dla płynności rynku wtórnego i mniejsze „tarcie” w handlu tokenami.

Powiernicy są popularnym sposobem w przechowywaniu tokenów cyfrowych w bezpiecznych „chłodniach” – szczególnie w instytucjach. BitGo jest jednym z najbardziej uznanych depozytariuszy aktywów cyfrowych, przy czym powiernicy często współpracują z giełdami lub platformami emisji.

Inwestorzy mogą wymieniać tokeny zabezpieczające, umożliwiając lepszy dostęp do kapitału, zwiększoną płynność wtórną i zdemokratyzowany dostęp inwestorów do papierów wartościowych.

tZero to głośna giełda, która niedawno została uruchomiona, wspierana przez Overstock. Tokeny zabezpieczające firmy A można obracać (handlować) na giełdach takich jak tZero, gdzie inwestorzy przechodzą weryfikację KYC / AML. Niektóre giełdy mogą nawet działać jako platformy emisyjne.

Jako MŚP, tokeny zabezpieczające firmy A mogą być oferowane inwestorom detalicznym, którzy są w dużej mierze wykluczeni z możliwości inwestycyjnych MŚP ze względu na różne bariery wejścia. Demokratyzacja takiego dostępu do tokenów bezpieczeństwa może jednak pomóc MŚP w pozyskiwaniu funduszy od lokalnych społeczności, dostarczając atrakcyjnego dobrodziejstwa małym przedsiębiorstwom i pomagając w rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.

Otwarcie ram finansowych, takich jak Mt. Pelerin,  która dąży do zapewnienia rynkom MŚP takich podmiotów, jak Spółka A, do korzystania z szerokich, otwartych usług finansowych na blockchain.

Inne zastosowania tokenów bezpieczeństwa – które są obecnie w toku – obejmują komercyjne fundusze inwestycji w nieruchomości (tj. REIT ), które zmniejszają wysokie minimalne inwestycje, a nawet umożliwiają pojawienie się koncepcji takich jak frakcjonowana własność.

Harbour był już gospodarzemSTO dla budynku mieszkalnego w Karolinie Południowej ze znacznie zmniejszonym minimum inwestycyjnym w porównaniu z typowymi stawkami.

STO kontra ICO

Ogólnie rzecz biorąc, STO eliminują przypadki oszustw jakie mają miejsce ICO i oferują legalne papiery wartościowe szerszemu gronu inwestorów o większej wydajności, interoperacyjności i płynności niż tradycyjne papiery wartościowe. STO są wspierane przez rzeczywiste aktywa, podczas gdy ICO były przede wszystkim oparte na „tokenach użytkowych”, bez zabezpieczenia podstawowego i nie były chronione prawem papierów wartościowych.

STO oferują także przewagę nad IPO. Są tańsze i mogą obejmować znacznie szerszy zakres aktywów – takich jak frakcjonowana własność w wysokiej jakości dziełach sztuki lub funduszach inwestycyjnych.

Opłaty bankowe i maklerskie są również drastycznie zmniejszone dzięki automatyzacji dzięki uruchomieniu STO w porównaniu z IPO. Należy zauważyć, że chociaż STO podlegają przepisom dotyczącym papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, istnieją pewne niuanse dotyczące uruchamiania tokenów bezpieczeństwa, ponieważ opierają się one na nowatorskiej technologii. Kilka krajów poza USA już zakazało STO – w tym Chin i Korea Południowa.

W Stanach Zjednoczonych inwestorzy wpompowują ogromne sumy pieniędzy w „krajobraz bezpieczeństwa”, ponieważ rola uczestników w młodym ekosystemie nadal się aktywizuje. Ocena, które rynki są najbardziej popularne na wczesnych etapach tokenów bezpieczeństwa, powinna ujawnić, które sektory STO zapewniają najlepsze korzyści.

Zarówno MŚP, jak i REIT są jednoznacznymi zastosowaniami STO, ale istnieje wiele innych możliwości dostępnych dla wydawania tokenów bezpieczeństwa, które są praktyczne, tańsze i zgodne z przepisami.

Wnioski

ICO były nowatorską koncepcją, podsycającą szalone spekulacje na temat altcoinów podczas ich ekspansji pod koniec 2017 r., ale od tego czasu prawo i przepisy stały się bardziej wymagające.

Ponieważ ICO się załamały, tokeny bezpieczeństwa pojawiły się jako ostrożny przypadek użycia technologii blockchain przy zbieżności konwencjonalnych instrumentów finansowych i zasobów cyfrowych.

DeFi rośnie, a tokeny zabezpieczające mogą odegrać integralną rolę w szerszym przejściu do otwartego systemu finansowego.

co to jest IEO

Rosnąca popularność IEO – wartość pierwszej oferty wymiany

Initial Exchange Offering (IEO) to nowe podejście do kryptografii, które powoli przyciąga zainteresowanych ICO i handlowców na całym świecie. Ten nowy system zapewnia inny rodzaj wymiany, w którym to wymiana działa jako pośrednik między projektami a współpracownikami. Waluta jest wysyłana na konto w witrynie i odpowiednio dystrybuowana. Czy to podejście jest dobrym pomysłem dla ICO i handlowców? W krypto-świecie jest wiele osób, które dostrzegają potencjał tego systemu i zachęcają innych do wejścia na pokład.

Dlaczego więc mielibyśmy być tak podekscytowani tymi początkowymi ofertami wymiany, kiedy by mogły być trochę bardziej restrykcyjne?

Ten dwukierunkowy system zapewnia kontrolę nad postępowaniem, które jest niezbędne na wiele sposobów. IEO może zaoferować:

a) większe bezpieczeństwo użytkowników (inwestorów),
b) lepsza przejrzystość w porównaniu z poprzednimi podejściami,
c) bardziej sprawiedliwy system, z którego mogą korzystać nowi w grze,
d) poczucie bezpieczeństwa, że jest to niezawodny system bankowy.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest już ogromnym problemem w świecie kryptograficznym dzięki wszystkim tym, którzy chcą oszukać „małego inwestora”. ICO otwierają się i upadają w mgnieniu oka po przekazaniu przez ludzi inwestycji.

Handlowcy korzystają z systemów. Wraz z IEO następuje teraz zmiana, która pomoże wyeliminować oszustwa i wszelkie jednostronne transakcje, które wykorzystują ludzie. IEO zapewnia dostęp do najbardziej wiarygodnych, sprawdzonych firm i bezpiecznych transakcji inwestycyjnych.

Bardziej sprawiedliwy system dla nowych inwestorów

Istnieje również pomysł, że nowy IEO może zapewnić szerszy wybór opcji dla nowych handlowców. Emitenci będą mogli handlować z większą swobodą i przejrzystością dzięki większej liczbie potencjalnych użytkowników. Istnieje również łatwy dostęp do inwestycji po stronie nowego użytkownika. Oznacza to, że nowicjusze mogą łatwiej testować projekt i zobaczyć, co w nim jest. Ta nowa moc dla małego inwestora oznacza również, że „wieloryby” mogą już nie być tak „rozdęte”.

Z tymi IEO były już historie sukcesu

Binance Launchpad udowodnił, że można odnieść sukces z IEO. Firmy mogą umieścić swój produkt na platformie, cieszyć się wszystkimi korzyściami i odnieść sukces w tym samym czasie. Jednym z najbardziej znanych sukcesów na ofertę wstępnej wymiany jest GIFTO. To był pierwszy projekt na Launchpad. Chodzi o to, że na platformie z 20 milionami użytkowników każdy może wysyłać sobie nawzajem wirtualne prezenty. Nie ma tu nic zbyt rewolucyjnego, ale przejdą oni do historii kryptowalut,  jako pionierzy w świecie IEO. Ich sukces z pewnością zachęci wielu do zastosowania tego nowego podejścia.

Częściowym powodem wzrostu roli Biance w tym przyszłym sukcesie, jest zrozumienie wszystkich wymienionych wyżej korzyści. Chcą poprawić bezpieczeństwo użytkowników poprzez wdrożenie silnego procesu aplikacji i audytu. Ich struktura oznacza również, że istnieje bardziej sprawiedliwa, bardziej przejrzysta wymiana między użytkownikami. Wreszcie, ich reputacja na rynku oznacza, że ​​zachowują poczucie uczciwości i niezawodności.

Innym interesującym wydarzeniem w IEO jest idea, że ​​Paragwaj chce wejść w świat crypto. Krążyły pogłoski, że naród południowoamerykański chce być wiodącym rynkiem kryptograficznym na kontynencie. Plan jest taki, że rząd będzie współpracował z Fundacją Technologii Blockchain, aby stworzyć największe centrum wydobycia kryptowalut na świecie. Ich celem jest rozpoczęcie sprzedaży IEO.

ICO różnica IEO

Jaka jest przyszłość IEO?

Wstępna oferta wymiany jest wciąż całkiem nowym zjawiskiem. Nie ma jednak wątpliwości, że z czasem ten trend będzie rósł. Już są tacy górnicy, inwestorzy i wieloryby, którzy martwią się tym poczuciem „uczciwości” i tego dwukierunkowego systemu. Inni mogą obawiać się, że takie ścisłe podejście odciąga użytkowników od oryginalnych idei kryptowaluty. Z drugiej strony to nowe podejście może przynieść zupełnie nową grupę użytkowników. Może to pomóc w zwiększeniu atrakcyjności kryptowalut i giełd na szerszym rynku. Z czasem IEO może zmienić oblicze krypto-bankowości na lepsze zarówno w kraju, jak i poza nim.

Tokeny STO i IEO potrzymanie sieci blockchain

Aby podtrzymać działanie sieci blockchain danej kryptowaluty firmy coraz częściej używają metod Pos, Masternode i Dpos. Jedną z najstarszych na rynku takich firm, która umożliwia nam uczestnictwo w zespołowym podtrzymaniu sieci jest Simple Pos Pool. Firma w sposób ciągły analizuje rynek i otwiera nam możliwości kopania kryptowalut (tokenów) dystrybuowanych przez startupy.

Gdzie będzie można znaleźć informacje o nowych STO i IEO na stronie?

Ponieważ każde STO lub IEO ma określony okres trwania, informacje o nowych projektach będą publikowane w dziale ogłoszeń w kategorii inwestycje STOi IEO. Jeżeli posiadasz jakieś informacje o nowych projektach tego typu zarejestruj się w ogłoszeniach i opublikuj Twoją informację. Zastrzega się usuwanie wpisów dotyczących tylko i wyłącznie ICO.

Lista STO i IEO

Już wkrótce 😉

O Legiobiznes.pl

Budowa i tworzenie profesjonalnych, responsywnych (RWD) stron www. Pozycjonowanie SEO, sklepy internetowe eSklep...

Sprawdź także

Kryptowaluta 3VCOIN wychodzi na przeciw Polakom w Wielkiej Brytanii. Szybkie płatności za usługi i produkty

Kryptowaluta 3VCOIN wychodzi na przeciw Polakom w Wielkiej Brytanii. Szybkie płatności za usługi i produkty

Ocena czytelników [Głosów: 2 Ocena: 5]Postanowiliśmy uruchomić platformę internetową, która pomogłaby Polakom w Wielkiej Brytanii …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

DARMOWE OGŁOSZENIA