Z ostatniej chwili
Kopalnia Simple Pos Pool, nowości! Masternode ENERGI, PoS i DPos NULS
Kopalnia Simple Pos Pool, nowości! Masternode ENERGI, PoS i DPos NULS

Kopalnia Simple Pos Pool, nowości! Masternode ENERGI, PoS i DPos NULS

Ocena czytelników
[Głosów: 9 Ocena: 5]

W ostatnim czasie wiele się zmieniło w Simple Pos Pool oferującej usługi prowadzenia współdzielonych usług PoS i współdzielonych usług masternode. Obecnie rozpoczęła korzystanie unikalnej usługi o nazwie współdzielona pula DPoS.

Uruchomienie masternode ENERGI

Uruchomienie masternode ENERGI Simple Pos Pool

Czym jest ENERGI (NRG)?

Energi znacznie ulepsza koncepcje samofinansowania zarządzania, które można znaleźć w projektach takich jak DASH i SmartCash i ma jeden z największych zasobów finansowych wśród kryptowalut. Dzięki przywództwu Tommy’ego i innowacyjności modelu skarbowego / zarządczego, Energi planuje objąć masową adopcję płatności w skali globalnej.

Misja NRG

Będąc wiodącą na świecie kryptowalutą z unifikacją Smart Contracts, Governance & Self-Financing Treasury, chce zapewnić długowieczność płatności i umożliwić szybki wzrost wartości kryptowaluty.

Co odróżnia ENERGI od innych monet?

Możemy poświęcić godziny na opisanie wszystkich funkcji wprowadzonych przez NRG, ale najlepszym sposobem jest spędzenie tylko 11 minut i znajdziemy szczegółowy opis w filmie poniżej:

Darmowa rejestracja w Simple Pos Pool

Strona projektu:https://www.energi.world/

Gdzie kupić: giełda https://www.coinexchange.io

 

Uruchomienie masternode ENERGI Simple Pos Pool

Dzienny dochód

191,7938 USD
0,01627027 BTC
22.2853 NRG

Dochód tygodniowy

1 342,5569 USD
0,11389192 BTC
155.9971 NRG

Miesięczny przychód

5 753,8153 USD
0,48810824 BTC
668.5590 NRG

Roczny dochód

70 004,7529 USD
5,93865026 BTC
8 134,1345 NRG

Simple Pos Pool uruchamia portfel PoS dla NULS

Simple Pos Pool urchamia portfel PoS dla NULS

NULS to infrastruktura blockchain, która zapewnia usługi konfiguracyjne, jak jest również globalnym projektem blockchain społeczności open source. NULS przyjmuje mikro-usługi w celu osiągnięcia wysoce modularnej architektury bazowej, wykorzystując inteligentne umowy i technologie międzybranżowe, w połączeniu ze zdolnością Chain Factory do szybkiego budowania łańcuchów, zmniejszania kosztów rozwoju i przyspieszania wdrażania aplikacji biznesowych blockchain.

Co to jest NULS?

NULS to blockchain z modułową architekturą umożliwiającą konfigurowalne moduły i możliwość obsługi wielu łańcuchów bloków. Jego dwuczęściowy projekt to mikro-serwis i moduły funkcjonalne. Zostały zbudowane z myślą o utrzymaniu dobrze znanej praktyki programowania wysokiej spójności i niskich kosztów eksploatacji. Przyjmują również zasadę hotpluggable, pozwalającą na dodawanie lub usuwanie modułów podczas pracy.

Simple Pos Pool uruchamia DPos NULS

Zdecentralizowany charakter NULS pozwala na stworzenie modelu biznesowego, który wypełnia lukę w zaufaniu do korzystania z technologii, a także pozwala użytkownikom dostosować go doswoich wymagań. Prostota implementacji wynika z projektu architektonicznego NULS, w którym złożone koncepcje, takie jak kryptografia, mechanizmy konsensusu i metody przechowywania, są oderwane od dewelopera, więc muszą się tylko przejmować tym, co chcą zbudować w ramach własnych umiejętności.

simple-pos-pool-listed-nuls

Prosta podstawa łańcucha głównego zapewnia zestaw modułowych komponentów, które można dostosować do potrzeb użytkowników. Użytkownicy będą mieli swobodę wyboru preferowanego mechanizmu konsensusu, sieci, konta, księgi głównej, zarządzania blokami, zarządzania łańcuchem, zarządzania transakcjami, magistrali zdarzeń oraz innych uprawnień do wprowadzenia do swoich sieci. Łańcuchy nie ograniczają się do publicznych łańcuchów, ale mogą być również zaprojektowane jako łańcuchy prywatne lub konsorcjum.

IDŹ do Simple Pos Pool >

Strona projektu:https://nuls.io/

Gdzie kupić: giełda Binance https://www.binance.com

 

Simple Pos Pool uruchamia DPos

Simple Pos Pool uruchamia DPos

Najpierw spróbujmy wyjaśnić, czym jest DPoS w kilku bardzo prostych słowach…

Delegowany algorytm konsensusu Proof of Stake (DPoS) jest uważany przez wielu za bardziej efektywną wersję poprzedzających PoS.

PoS i DPoS są używane jako alternatywa dla algorytmu konsensusu Proof of Work (po raz pierwszy używanego przez BITCOIN), ponieważ system PoW wymaga z założenia, dużej ilości zasobów zewnętrznych. Algorytm Proof of Work wykorzystuje dużą ilość pracy obliczeniowej w celu zabezpieczenia niezmiennej, zdecentralizowanej i przejrzystej księgi rozproszonej. Porównując PoS i DPoS, drugi wymaga mniej zasobów i jest bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Aby zrozumieć, jak działa Delegowany Dowód Stawki, należy najpierw zrozumieć podstawy algorytmów Dowodu Pracy i Dowodu Stawka, które go poprzedzały.

Dowód pracy (PoW)

Większość systemów kryptowalut uruchamianych na szczycie rozproszonej księgi zwanej blockchain i Proof of Work była pierwszym algorytmem konsensusu, który miał zostać użyty. Został on zaimplementowany jako podstawowy składnik protokołu Bitcoin, odpowiedzialny za generowanie nowych bloków i utrzymanie bezpiecznej sieci (poprzez proces wydobycia). Bitcoin został zaproponowany jako alternatywa dla tradycyjnego globalnego systemu monetarnego, który jest scentralizowany i nieefektywny. PoW wprowadził realny protokół konsensusu, który uczynił przekazywanie pieniędzy poza organem centralnym, który stał się niepotrzebny. Zapewnił zdecentralizowane rozliczenia płatności w czasie rzeczywistym w sieci ekonomicznej typu „każdy z każdym”, eliminując potrzebę pośredników i zmniejszając całkowity koszt transakcji.

Wraz z innymi typami węzłów system Proof of Work jest obsługiwany przez sieć węzłów górniczych, które wykorzystują wyspecjalizowany sprzęt (ASIC), aby spróbować rozwiązać złożone problemy kryptograficzne. Średnio nowy blok jest wydobywany co 10 minut. Górnik może tylko dodać nowy blok do łańcucha bloków, jeśli uda mu się znaleźć rozwiązanie dla tego bloku. Innymi słowy, górnik może to zrobić tylko po wypełnieniu dowodu pracy, który z kolei nagradza go nowymi monetami i wszystkimi opłatami transakcyjnymi tego konkretnego bloku. Niemniej jednak wiąże się to z wysokimi kosztami, ponieważ wymaga dużo energii i nieudanych prób. Ponadto sprzęt ASIC jest dość drogi.

Poza wysiłkami związanymi z utrzymaniem systemu, istnieją pytania, które można zastosować w zakresie, w jakim można zastosować system PoW – zwłaszcza w odniesieniu do skalowalności (bardzo ograniczona liczba transakcji na sekundę). Jednak blokady bloków PoW są uważane za najbardziej bezpieczne i niezawodne i pozostaje standardem dla rozwiązania odpornego na błędy.

Dowód stawki (PoS)

Algorytm konsensusu Proof of Stake jest najczęstszą alternatywą dla Proof of Work. Systemy PoS zostały zaprojektowane w celu rozwiązania niektórych nieefektywności i pojawiających się problemów, które często występują w blokach PoW. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z wydobyciem PoW (zużycie energii i sprzęt). Zasadniczo blokchain Proof of Stake jest zabezpieczony w sposób deterministyczny. W tych systemach nie ma wydobycia, a walidacja nowych bloków zależy od liczby posiadanych monet. Im więcej monet posiada osoba, tym większe szanse na wybranie ich jako walidator bloków (znany również jako minter lub fałszerz).

Podczas gdy systemy PoW polegają na zewnętrznych inwestycjach (zużycie energii i sprzęt), blok zabezpieczający Proof of Stake jest zabezpieczony poprzez wewnętrzną inwestycję w samą kryptowalutę.

Ponadto systemy PoS powodują, że atakowanie blockchaina jest bardziej kosztowne, ponieważ udany atak wymagałby posiadania co najmniej 51% wszystkich istniejących monet. Nieudane ataki spowodowałyby ogromne straty finansowe dla atakującego. Pomimo zalet i przekonujących argumentów na rzecz PoS, takie systemy są wciąż na wczesnym etapie i nie zostały jeszcze przetestowane na większą skalę.

Delegowany dowód udziału DPoS Simple Pos Pool

Delegowany dowód udziału (DPoS)

Konsensusowy algorytm Delegowanego Proof of Stake (DPoS) został opracowany przez Daniela Larimera w 2014 r. Bitshares, Steem, Ark, Nuls i Lisk to niektóre z projektów kryptowalut wykorzystujących algorytm konsensusu DPoS.

Oparty na DPoS blok  liczy się z systemem głosowania, w którym interesariusze zlecają swoją pracę stronie trzeciej. Innymi słowy, mogą głosować na kilku delegatów, którzy zabezpieczą sieć w ich imieniu. Delegaci mogą być również nazywani świadkami i są odpowiedzialni za osiągnięcie konsensusu podczas generowania i zatwierdzania nowych bloków. Moc głosowania jest proporcjonalna do liczby monet, które trzyma użytkownik. System głosowania różni się w zależności od projektu, ale generalnie każdy delegat przedstawia indywidualną propozycję, prosząc o głosowanie. Zazwyczaj nagrody zebrane przez delegatów są proporcjonalnie dzielone z ich odpowiednimi wyborcami.

Dlatego algorytm DPoS tworzy system głosowania, który jest bezpośrednio zależny od reputacji delegatów. Jeśli wybrany węzeł źle się zachowuje lub nie działa wydajnie, zostanie szybko usunięty i zastąpiony innym.

Jeśli chodzi o wydajność, łańcuchy bloków DPoS są bardziej skalowalne, mogą przetwarzać więcej transakcji na sekundę (TPS) w porównaniu z PoW i PoS.

DPoS vs PoS

Podczas gdy PoS i DPoS są podobne w sensie udziału, DPoS przedstawia nowatorski demokratyczny system głosowania, w którym wybierani są „producenci bloków”. Ponieważ system DPoS jest utrzymywany przez wyborców, delegaci są zmotywowani, aby być uczciwymi i skutecznymi w głosowaniu. Ponadto sieci bloków DPoS są zazwyczaj szybsze pod względem transakcji na sekundę niż transakcje PoS.

DPoS vs PoW

Gdy PoS próbuje rozwiązać błędy PoW, DPoS stara się usprawnić proces produkcji bloków. Z tego powodu systemy DPoS są w stanie szybko przetwarzać większe ilości transakcji w blockchain. Teraz DPoS nie jest używany w taki sam sposób jak PoW lub PoS. PoW jest nadal uważany za najbezpieczniejszy algorytm konsensusu i jako taki występuje tam, gdzie występuje większość transmitancji środków. PoS jest szybszy niż PoW i potencjalnie ma więcej przypadków użycia. DPoS ogranicza wykorzystanie tyczenia do wyboru producentów blokowych. Jego rzeczywista produkcja blokowa jest z góry określona w przeciwieństwie do opartego na konkurencji systemu PoW. Każdy uczestnik otrzymuje zwrot przy produkcji bloków. Niektórzy twierdzą, że DPoS należy uważać za system Dowodu Władzy.

DPoS różni się znacznie od PoW, a nawet PoS. Włączenie głosowania interesariuszy służy jako środek do decydowania i motywowania uczciwych i skutecznych delegatów (lub świadków). Jednak rzeczywista produkcja bloków różni się znacznie od systemów PoS iw większości przypadków zapewnia wyższą wydajność pod względem transakcji na sekundę.

 

Simple Pos Pool stworzył pierwszą wspólną pulę DPoS na świecie

Pierwsza wspólna pula DPoS na świecie właśnie wylądowała i jest otwarta dla ciebie od NULS

Wcześniej każdy mógł wziąć udział w „concensus”, jeśli jest właścicielem co najmniej 2000 NULS. Jednak wartość monety rośnie, a nie każdy może pozwolić sobie na posiadanie tak wartościowego majątku. Znając dokładnie to znaczenie, Simple Pos Pool właśnie rozszerzył ofertę i dodał do swojej oferty monety DPoS. Jeśli już wiesz, czym jest DPoS, musisz tylko wiedzieć, jak zacząć swoją przygodę z Simple Pos Pool.

Firma zrobiła to bardzo prosto, jak wszystkie inne oferowane przez nich usługi.

Simple Pos Pool Dpos pool

Jak to działa?

Aby wziąć udział, potrzebujesz co najmniej 2000 NULS. Dlatego zbieramy wiele NULS od użytkowników i tworzymy jedno główne wejście stawki, które będzie uczestniczyć w „concensus”. Nagroda w postaci stawki, którą otrzymują później, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich użytkowników z tych danych wejściowych na podstawie procentowego udziału każdego użytkownika w tej puli (czym więcej monet to większy procent dochodu). Simple Pos Pool stworzył udział w stawce, która jest podzielony na 21 miejsc po 100 NULS każdy. Każdy uczestnik może nabyć tyle, ile chce.

Jak uczestniczyć we wspólnej puli DPoS?

Jeśli jesteś już klientem Simple Pos Pool, to jest naprawdę proste. Nie zapomnij wysłać co najmniej 100 NULS po utworzeniu osobistego adresu w menu depozytu.

Wystarczy zdobyć co najmniej jedno miejsce w jednym z naszych udziałów. Przejdź do DPOS> Participate in consensus

Jak uczestniczyć we wspólnej puli DPoS Simple Pos Pool

Zobaczysz dostępne monety do wyboru. W tej chwili mamy tylko NULS, ale kopalnia planuje dodać kolejne monety DPoS w najbliższej przyszłości. To prawie oczywiste, ale pokażę ci, co to wszystko znaczy.

Simple Pos Pool uruchamia DPos NULS

  • Date: kiedy został utworzony
  • Coins: nie sądzę, że trzeba ci powiedzieć, co to znaczy
  • Required coins: kwota NULS dla tych nakładów tyczenia ustalona przez pulę Simple Pos
  • Slots available: ilość slotów tego wejścia do tyczenia
  • Coins / slot: ilość monet na slot dla tego wkładu tyczenia. Wystarczy pomnożyć monety za slot i liczbę slotów, a otrzymasz ilość wymaganych monet.
  • Status: Start Pending oznacza, że ​​zbieramy monety do momentu wypełnienia puli, aby rozpocząć wydobycie. Active znaczy, że pula już wydobywa kryptowalutę. No Active pula wyłączona.
  • Participate: zielony przycisk umożliwia uczestnictwo w tej puli wydobywczej.

select slot in nuls stake Simple Pos Pool

Kliknięcie przycisku pozwoli Ci uczestniczyć w tym wejściu. Po prostu wybierz liczbę slotów, w których chcesz uczestniczyć i wypełnij captcha. Nawet jeśli masz na przykład 610 NULS, system pozwala ci wybrać maksymalnie 6 slotów (6 × 100). Pozostałe monety pozostaną w twoim portfelu wewnątrz pulpitu nawigacyjnego. Captcha potrzebuje 5 cyfr.

Możesz śledzić status, klikając DPOS> My stake participations

Kiedy mogę oczekiwać nagrody z mojego udziału we wspólnej puli DPoS?

Nagrody są przyznawane co tydzień.

Jakie są opłaty?

  • Depozyt: zero opłat
  • Opłaty za nagrodę: 5% i odbierana jest z Twojej nagrody i wypłacana różnica bezpośrednio do Ciebie na Portfel internetowy Simple Pos Pool
  • Wypłata: opłata ryczałtowa w wysokości 0,2 NULS

Simple Pos Pool

Krótko o Simple Pos Pool:

Simple Pos Pool jest jedną z największych i najstarszych puli portfeli PoS online w internecie. Swoją działalność rozpoczęła w grudnia 2017 r. Firma oferuje usługi prowadzenia współdzielonych usługi PoS i współdzielonych usług masternode, a teraz rozpoczęła korzystanie z tej unikalnej usługi o nazwie współdzielona pula DPoS i nie mają sobie równych w tej branży. Simple Pos Pool jest uzależniona od Nas, aby móc się rozwijać i coraz lepiej pozwalać każdemu małemu inwestorowi wziąć udział w  tych nietanich usługach (w przypadku działania indywidualnego).

Zmniejszono opłaty za masternode do 6 lipca 2019 roku

Zmniejszono opłaty za masternode do 6 lipca 2019 roku Simple Pos Pool

„Jesteśmy tutaj,  aby zarabiać pieniądze, to nie jest tajemnica”

Aby podziękować za cierpliwość w tym tygodniu przez 3 dni przestoju, Simple Pos Pool wprowadziła niższe opłaty za masternode. Do 6 lipca 2019 r. wszystkie opłaty za masternode będą wynosić tylko 1% zamiast 5%.

Skorzystaj z okazji, aby zarobić więcej pieniędzy niż wcześniej.

Więcej o Simple Pos Pool i kopaniu metodą PoS i Masternode przeczytasz i obejrzysz w artykułach:

Kopanie kryptowalut metodą POS oraz MASTERNODE. Dwa rewolucyjne projekty górnicze SIMPLE POS POLL i StakeUnited

Trochę promocji WIDEO projektów CRYPTO, które znajdziecie na…

Jakie kryptowaluty wydobywać metodą PoS lub Masternode. Ranking Masternode

Firmy i hostingi świadczące usługi portfeli POS i Masternode

Ciekawe projekty crypto z możliwością kopania PoS i Masternode

Tanie masternody z dużym zwrotem, czyli kopanie dla początkujących

Rentowność kopania kryptowalut metodą Masternode na przykładzie SafeInsure, ESBC, Bitcoin Green. Gdzie kopać?

Jak inwestować w kryptowaluty? Jak szybko pozyskać Bitcoina do inwestycji kryptowalutowych? Poradnik krok po kroku

Gdzie kopać kryptowaluty metodą POS lub Masternode ?

O Legiobiznes.pl

Budowa i tworzenie profesjonalnych, responsywnych (RWD) stron www. Pozycjonowanie SEO, sklepy internetowe eSklep...

Sprawdź także

Snode wprowadza funkcję hostingu Trustless na masternode. Prosta, tania metoda uruchomienia masternode.

Snode wprowadza funkcję hostingu Trustless na masternode. Prosta, tania metoda uruchomienia masternode.

Ocena czytelników [Głosów: 16 Ocena: 5]Po bardzo produktywnym kwartale zespół Snode jest dumny i bardzo …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

DARMOWE OGŁOSZENIA